Breaking News

GENGE OF THE WEEK: Munghana Lonene FM loses sponsorship for XMA15 over weak leadership ya Lawrence Ubisi na Vongi Nkanyane

Hi Hukuri (21, 2018), Lawrence Ubisi, mufambisi wa Munghana Lonene FM u endli xitiviso eka nongonoko wa 326 Thwii, laha a nga vika ku hundzuseliwa ka masagwadi ma XMA15.

Va xiyanimoya xa Makomba-ndlela va rhangi va boha siku ra Hukuri (24, 2018), ivi va hundzisela masagwadi eka siku ra N’wendzamhala (01, 2018) hi leswi nhlayo wa vungheno a wu ri ehansi. Swi nga leswi, ntlangu wa masagwadi ya vunanga bya Xitsonga wa 2018 wu hundziseliwi eka n’wheti ya Nyenyankulu (30, 2019).

Pfhuka Lawrence Ubisi na Vongi Nkanyane va vekiwa xifumo eka swiyimo swa vona tani hi vafambisi va Munghana Lonene FM, va tshameli ro timela mindzilo ya vukungundwani no wa ka ndzhuti wa xitichi. Ehansi ka vufambisi bya Lawrence Ubisi na Vongi Nkanyane, Munghana Lonene FM yi tsandeki ka mbirhi ku va na ntlangu wa masagwadi; ro sungula swi endleki hi 2016, ivi ra vumbirhi swi ngeta hi lembe ra 2018.

Lawrence Ubisi u ri xiboho xo hundzisela masagwadi xi ta endzhaku ka loko un’wani wa vaseketeli va masagwadi hi tlhelo ra swa timali a ta va a teki butsa ra kwe a huma hi ndlela ya kwe. Swi nga leswi, va Munghana Lonene FM ve va ta tsandeka ku endla ntlangu masagwadi ya “professional” hi mhaka nkayivelo wa mali. Hi nga tiviku ku xana ku tlangela tinsini na vunanga bya hina swi ze swi boha ku va na “festival element”, ko va hava ndlela yo tiyisisa ku lembe na lembe ku va na masagwadi hambi ku pfumaleka mupfuni wa swa timali? Lawrence Ubisi na Vongi Nkanyane va tsandeka ku tlakusa ndzhuti wa Xitsonga Music Awards – ku tshama ku ri na huwa, ku xavisiwa masagwadi, ku phungeleliwa ti-invoice na ti-vote, ku rhambiwa Mazulu, vayimela-ku-langhwa i vanghana va music committee, ivi va tlhe va endla nkani loko va kombiwa ndlela… Valungu ve there’s no smoke without fire, hi wisa rini ku hefemula musi wa mpongo wa xivuyevuye? Wu ta fika rini nkarhi laha Munghana Lonene FM yi nga ta va na masagwadi ku tsaka tiko? Hi ya tinyungubyisa njhani hi masagwadi ya Munghana Lonene FM na va tsandeka ku hi twa?

Hi 2019 a hi tshembi ku XMA15 yi ta endleka hi Nyenyankulu (30, 2018) hikuva hi n’wheti ya Dzivamsoko (20, 2019) Benny Mayengani u na ntlangu wa FILL-UP PETER MOKABA STADIUM, ku nga ntlangu lowu wu nga ta va na nyanyuko ku tlula masagwadi yo hundzeliwa hi nkarhi. Na swona yi ya huma kwihi mali yo endla masagwadi XMA15 na XMA16 hi lembe rin’we? Vufambisi na vurhangeli bya Lawrence Ubisi na Vongi Nkayane i bya mheho wa hava.

To tala hi ta ti twa moyeni…


Xifaniso: Munghana Lonene FM

Leave a Reply

%d bloggers like this: