Breaking News

Hi leswi swifaniso swa swimbalo swa Sho Madjozi swa ka Edgars #OwnTheLook

Va Edgars va tsutsumeli eka xibombi xa Xitsonga ku ta pfuniwa ku tlakusa minxavo ya mpahla ya vona. Swi nga leswi, Sho Madjozi na Edgars va hlanginisi mandla ku hi tisela mpahla leyi;

Sho Madjozi u ri na swikipa swa swibebani swi kona;

https://twitter.com/ShoMadjozi/status/1074621036669362176

 Na genge se yi titlonyini, hina ha ha yimeli yini?

https://twitter.com/ShoMadjozi/status/1074620880150511616


Xifaniso: Sho Madjozi / Twitter

Leave a Reply

%d bloggers like this: