Breaking News

Genge yi dyi R2.2 Billion ya mphakelo wa mati wa Giyani – SIU yi ri mali a yi vuyi!

Van’wani khisimusi va ta ri dya ku vava hi mhaka ku se va byeriwe ku hakela timali leti va nga nyikiwa ku va tisa mphakelo wa mati eGiyani.

Va Special Investigation Unit, a va ma tatelangi loko va vone ku mhaka ya mphakelo wa mati eGiyani ya tsandza ku ri hi ku timali ti humile. Va teki goza ra nawu ehenhleni ka LTE Consulting, Khato Civils na South Zambezi ku va tlherisa R2.2 billion leyi va nga hakeriwa hi Ndzawulo ya Mati na timhaka ta Nkululu (water and sanitation department).

Se ku na pongo ngopfu, onge van’wani va ta tikuma va ri endzeni ka khotso ku nga ri khale. Phe timali to tisa vukorhokeri bya mphakelo wa mati ti humile, ku na swihehlo swo tala swo vula ku timali ti lo funyiwa hi tindlela ta vunkungundwani.

Leswi swi vula ku Giyani ya ha ta va emahungwini.

Leave a Reply

%d bloggers like this: