Breaking News

Hi ku ya hi Crime Stats SA, Tzaneen na Giyani ti famba emahlweni eka miganga ya Vatsonga hi vugevenga

Va Crime Stats SA va paluxi nxanxameto wa miganga laha ku nga na vugevenga bya nhlayo ya le henhla ku ya hi milandzu leyi yi nga pfuliwa eka 1,140 wa switichi swa maphorisa eAfrika-Dzonga ku suka hi Dzivamsoko 2017 ku fika Nyenyankulu 2018.

Swi nga leswi, Tzaneen hi wo muganga wu nga na vugevenga bya le henhla ku hundza miganga hinkwayo ya Vatsonga laha etikweni, hi milandzu ya 6475. Eka xiyimo xa vumbirhi i tiko ra Giyani, hi milandzu ya 5496. Giyani yi tlhe yi va muganga lowu ku dlayaniwaku ngopfu, hi milandzu ya 27. 

Muganga wa Tonga (Mpumalanga) hi wo muganga wu nga na nhlayo wa le henhla wa vo mbhanyele (vanhu vo pfinya no xanisa van’wani hi swa masangu), hi milandzu ya 154. Ivi eka xiyimo xa vumbirhi ku va muganga ya Ritavi, hi milandzu ya 108. Eka xiyimo xa vunarhu i muganga wa Mhala (Bushbuckridge), hi milandzu ya 104.

Hina va Tsonga Pop hi ri sies eka Tzaneen, Giyani, Ritavi, eTonga, Mhala na Ritavi – ma nga dyondza ku tshinya magoya ya n’wina, hi ta chava no endza.

Nxanxameto wo helela wu kumeka eka CrimeStatsSA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: