Breaking News

Phalaphala FM yi lumbetiwa ku va xioxanyama xa Hosi Toni Mphephu na genge ya VBS

Hosi ya Vavhenda yi khomi ku tika, vito ra yona ra katsiwi nakambe eka xiviko xintshwa xa ku lavisisiwa ka Phalaphala FM hi va SABC. Vafambisi va Phalaphala FM va hehliwa hi ku tshikelela mbulavulo lowu ntshuxekeke wa The Great Bank Heist hi xikongomelo xo sirhelela Hosi Mphephu na vufambisi bya VBS mutal bank.

Va The Citizeni va vika ku vafambisi va Phalaphala va teki swiboho swo hlaya leswi swi nga tisa ku vilela eka vayingiseli, ku lo na swi pfuketana ku haxiwa xikombelo eka vaaka-tiko ku va nga rhukani Hosi na lava va nga hehliwa nandu eka Great Bank Heist. Va Limpopo Mirror va vika ku vufambisi bya Phalaphala byi ve byi cinca na vahaxi vo valavula ngopfu eka minongonoko ya Tshiko, Masofani, Nne na Vhone na Mulakhulu hi xikungu xo miyeta mbhurisano wa vukungundywani bya VBS emoyeni.

“Should the investigation in Polokwane reveal evidence that the SABC news service’s editorial principles of independence and impartiality have been compromised, such violations will be dealt with decisively.” ku vula Neo Momodu wo valavulela SABC

SABC yi tiyisise ku yi ta endla vulavisisi eku kuma ntiyiso eka xandla lexi Phalaphala FM yi nga va na xona eka ku tshikelela timfanelo ta ximunhu no tshova milawu ya vuhaxi.

To tala hi ta yingisela emoyeni, he nda…


Xifaniso: phalaphalafm.co.za

Leave a Reply

%d bloggers like this: