Breaking News

SABC Xitsonga/Venda News yi fikelela Top 20 ya ku vonwa eka minongonoko ya SABC 2 hi Nhlangula 2018

Va Broadcasting Research Council of South Africa va paluxi nxanxameto wa tinhlayo ta ku vonwa ka minongonoko ya mavona-kule eAfrica-Dzonga ya n’wheti ya Nhlangula 2018. Swi nga leswi, nongonoko wa SABC 2 Xitsonga/Venda News wu le ka xiyimo xa vukhume-mbirhi en’whetini hi vahlaleri va 1 million.

Hi n’wheti ya Nhlangula (03, 2018) nongonoko wa mahungu wa Xitsonga na Tshivhenda eSABC 2 wu voniwi ku tlula masiku lama ma n’wani hi vahlaleri vo hundza gidi ra magidi ya vanhu (1+million viewers) eka n’wheti ya Nhlangula 2018. Muvhango yi le ka xiyimo xo sungula hi vahlaleri eka SABC 2 hi 5.5 million wa vanhu, ivi nongonoko wa Ga re Dumeli laha Obed Baloyi a tlangaku ximunhuhati xa Tsutsuma xi fikeleli 1.1 million ya vahlaleri en’whetini ya Nhlangula 2018. Yi kwihi minongonoko yo fana na Nhlalala ra Rixaka na Vusaseki eka Top 20 ya SABC 2?


Xifaniso: Facebook / Sabc News

Leave a Reply

%d bloggers like this: