Breaking News

Ehluta (download) risimu rintshwa ri nga na Raymond Nyathi – Nkingha ya Mali

Raymond Nyathi i khale na hi nga n’wu twi eka vunanga bya Xitsonga, eka Nkingha ya Mali Xphola u vuyisa Raymond Nyathi etindleveni ta hina hi risimu ra xirilo xa mani na mani. Xphola u tirise nhloko eku rhambeni Raymond Nyathi ku n’wu pfuna ku hlengela risimu ra Nkingha ya Mali, kambe i tsandeki ku tsala swi swo vupfa. Tinsimu to sandza vusiwana bya van’wani na whe i ri xisiwana a ti pfuni nchumu, hi swo swiendlaku vanhu va nga humeleli.

Xphola u tlangi hi “chance” yo tirhisa Raymond Nyathi ku titlakusa, a tlhe a tsandeka ku kombekisa nyiko ya yena. Xphola i lolohi ku hleketa hi ku hlekisa hi genge ya vazalwane na ti VW Polo. Xphola wa rivala  ku genge yo famba hi ti Polo yi tele ngopfu, yi nga n’wu dumisa hi ku tlanga tinsimu ta yena etimovheni ta yona.

Raymond Nyathi i nhena ya vunanga bya Xitsonga, hook ya Nkingha ya Mali ku pfa ka Goodbye Tingwedza, i vumbhoni bya kona. Raymond Nyathi i pfuxeleli hook na mpfumawulo wa vuhumeso bya yena bya vunarhu eka risimu ra Hiphop swi ku kwatsa.

Hi lowu ntumani wo ehluta(download link): Nkingha ya Mali – Xphola feat. Raymond Nyathi

Leave a Reply

%d bloggers like this: