Breaking News

ScriptedXitsonga

Davula Mananga ya Khombo Shirimani is turned into an 8-page Xitsonga script

November 5, 2018

Tsonga Pop Presents: Sivara (Davula Mananga) Written by Mzamani wa Cheleni Based on, 2018 Davula Mananga ya Khombo Shirimani feat. Joe Shirimani na Sayicology  Intellectual property of author & www.tsongapop.co.za Xifaniso: Khombo Shirimani / Facebook

Read More